Trollhättan Energis Årsberättelse 2018

Se filmen om det som har hänt och händer hos Trollhättan Energi.

Teknisk utveckling för tryggare leveranser.

Samtidigt som vi hela tiden jobbar med att stärka vår fysiska infrastruktur i form av ledningsnät, pumpstationer och reningsanläggningar, så satsar vi parallellt på att stärka vår organisation och ta vara på de digitala möjligheterna för att kunna erbjuda fler tjänster och ännu tryggare leveranser. 2018 var året då vi på allvar började prata om IoT, samtidigt som vi firade jubileum och inledde arbetet med att projektera för ett helt nytt Vattenverk. Det händer saker hos Trollhättan Energi.

Och det är väl just den höga utvecklingstakten och drivet att hela tiden försöka göra saker ännu bättre, som gör att ett år går så fort. Att Trollhättan fortsätter expandera utifrån planen att bli 70 000 invånare 2030 har förstås en stor och rolig påverkan på det vi gör. På alla fronter. Samtidigt som vi dimensionerar och drar fram el, fjärrvärme, fiber och vattenledningar till nya handelsområden, växande företag och nya bostäder, så måste vi också se över och investera i vårt avloppsreningsverk på Arvidstorp för att kunna ta hand om de ökade flöden som fler verksamheter och fler invånare innebär.

Just Arvidstorps avloppsreningsverk är ett ganska bra exempel på hur historia och erfarenhet möter nysatsningar och utveckling. Under november 2018 firade vi ett väldigt lyckat 50-årsjubileum och blickade tillbaka på hur avloppsreningsverket växt och utrustats med ny teknik sedan starten. Samtidigt pågår planeringen för att flytta slamhanteringen för vår biogasproduktion upp ur bergrummet, för att slippa onödiga lastbilstransporter under jord. Det gör i sin tur plats för ännu bättre kväverening. Allt för att leva upp till de ökade krav som ställs på det renade avloppsvatten som vi släpper tillbaka ut i Göta Älv.

I andra änden av vattenkretsloppet, vid intaget av råvatten vid Vattenverket på Överby, inledde vi 2018 på allvar projekteringen för ett helt nytt vattenverk. Det är en stor investering som ska säkra bra dricksvatten i Trollhättan under lång tid framöver. Under 2019 kommer vi att inleda småskaliga tester av nya reningsmetoder, för att få bästa möjliga lösning.

Både när det gäller elnät, vatten och avlopp kan vi dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att stärka vår infrastruktur. Allt från att på distans mäta vattennivåer och flöden, till att snabbt kunna parera leveranser vid driftstörningar. Vi deltar i flera spännande digitaliseringsprojekt, där ett går ut på att genom bättre flödeskontroll faktiskt kunna använda våra vattentunnlar som reservoarer. Det skulle minska belastningen på reningsverket och minimera behovet av reglering genom bräddning vid höga vattenflöden.

Tack vare att vi under många år också etablerat ett öppet fiberstadsnät i kommunen, så har vi nu kunnat lägga en bra grund för det som i förkortad form kallas IoT. Internet of things, sakernas internet, innebär många nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag. Vår roll är att erbjuda ett nät där olika aktörer kan koppla upp sig och leverera en rad tjänster till slutkunder. Inte minst inom mätning och övervakning på distans av tekniska installationer. Det är något som vi på Trollhättan Energi således också kommer att utnyttja och redan använder oss av. IoT förväntas ta rejäl fart de kommande åren och när det gäller den lokala infrastrukturen ligger vi redan i framkant.

På investeringssidan kan vi konstatera att satsningen 2018 på att gräva ner en fjärvärmeledning från Vargöns Alloys till vårt fjärrvärmeverk på Stallbacka, blev den önskade satsningen för miljön som vi hoppats på. Under den långa varma sommaren förra året försörjde vi Trollhättan med värme och varmvatten enbart med hjälp av överbliven restvärme från grannkommunens ferrokromindustri, istället för att varmt spillvatten fortsatte att tappas ut i Göta älv. Vi ska fortsätta trimma vårt växande fjärrvärmesystem, men klart är att just den här typen av långsiktiga satsningar är hållbara på alla sätt. Under 2018 har vi också byggt bort tidigare flaskhalsar i fjärrvärmesystemet genom en ny matarledning från Skoftebyn till Sylte, vilket gör leveranserna ännu tryggare. I Sjuntorp har vi investerat i en ny pelletspanna av samma anledning. Genom att förekomma problem skapar vi förutsättningar för en trygg ekonomi och taxeförändringar i kontrollerad och lagom takt.

Också Trollhättan Energi som företag fortsätter att växa, för att kunna möta de nya behoven. Det ställer ökade krav på oss att jobba strategiskt på alla områden. Vår IT-miljö är särskilt viktig och här har vi under 2018 skapat en mer robust IT-infrastruktur och infört system för en effektivare och säkrare ekonomihantering och administration. Samtidigt har vår nya webbplats gjorts mer användarvänlig och anpassats ur ett kundperspektiv. Det märks att fler nu söker sig dit och får snabb hjälp. På samma sätt är vi lätta att nå via Kundservice, genom att vi finns på plats i Trollhättan och samtidigt utvecklar våra sociala kanaler och vår mobilapp. Att ha 4 300 följare på Facebook är ett av flera bevis för att Trollhätteborna uppskattar vår närvaro på flera fronter.

“I rollen som arbetsgivare vet jag att vi hela tiden måste fortsätta att vara lyhörda för att stimulera och ta vara på all den kompetens som finns.”

Vår ambition är att alltid driva utvecklingen när det gäller hållbara lösningar. Det börjar redan med vår omfattade skolverksamhet där barn och ungdomar informeras, inspireras och får testa framtidens lösningar. Kanske blir det också extra tydligt genom vår satsning på solenergi, biogas och utbyggnaden av laddplatser för elbilar. Våra 10 000 elhandelskunder får alltid förnybar och delvis lokalproducerad energi till ett bra pris under lång tid, eftersom vi vet att det i slutänden lönar sig både för miljön, staden och varje enskild kund.

När det gäller biogas så har det hänt mycket positivt under 2018. Vi har bland annat varit med och invigt fyra nya tankstationer i Strömstad, Dals-Ed, Mellerud och Bengtsfors dit vi nu levererar biogas. Trollhättan Energis styrelse har också beslutat att stärka vårt biogasfokus genom att bilda ett separat säljbolag tillsammans med Trollhätteföretaget BRC Sweden. Beslutet ska formellt godkännas av kommunfullmäktige under 2019.

Med tanke på utvecklingstempot och Trollhättans tillväxt, så kan jag bara fortsätta applådera våra medarbetare. Varje dag gör de allt för att skapa en enkel och hållbar vardag i Trollhättan, som numer faktiskt också är min hemstad. Flytten från Vargön gick några veckor innan jul och jag tillhör nu de där Mars-människorna som flyttat in i ett nytt Eidar-kvarter mitt i stan. Därmed är jag också kund hos Trollhättan Energi och noterar att vattnet är väldigt gott, att den klimatsmarta fjärrvärmen ger en extra ombonad känsla och att elen funkar precis som den ska. Ett bra boende och ett jobb man gillar är förstås viktigt för att trivas i sin vardag. Och i rollen som arbetsgivare vet jag att vi hela tiden måste fortsätta att vara lyhörda för att stimulera och ta vara på all den kompetens som finns. Inkludering och jämställdhet är exempel på frågor som är allt viktigare om man vill vara ett modernt företag och skapa trivsel och utveckling på riktigt. Det tänker vi fortsätta med, på samma sätt som vi supportar många olika verksamheter och föreningar som bidrar till att skapa en kommun som är bra att leva i. Tillsammans kan vi se till att energin stannar i Trollhättan.

Tack alla som på olika sätt bidragit till ett mer klimatsmart Trollhättan under 2018.


Pia Brühl Hjort,
VD Trollhättan Energi

Pias topp 3 under 2018

Biogasturnén i Fyrbodal; Strömstad-Dals Ed-Mellerud-Bengtsfors

Under två intensiva dagar i november invigde vi fyra nya tankstationer för biogas, tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och BRC Sweden. Även dessa orter får nu ett cirkulärt drivmedel från våra producenter inom Biogas Brålanda. Turnén visade vilket engagemang det finns i Fyrbodal för att fortsätta utveckla ett i mitt tycke oslagbart drivmedel. Biogas skapar så många positiva sidoeffekter i form av hållbara lokala energilösningar som dessutom ger arbetstillfällen.

Det offensiva mångfaldsarbetet

Under 2018 har vi fokuserat extra mycket på mångfaldsfrågor. Bland annat har vi rekryterat flera kvinnor på renhållningssidan, som av tradition är väldigt mansdominerad. För att vara med och driva samhällsutvecklingen var det också självklart att ta en aktiv roll som samarbetspartner när Trollhättans första Pride-festival anordnades. Det samarbetet fortsätter, liksom satsningen på att erbjuda språkpraktikplatser för nysvenskar. Under 2018 ledde det också till en fast anställning.

Utvecklingen av IoT-nätet

Vi har fibernätet och vi har bra placeringsmöjligheter för så kallade Gatweways som ser till att vi kan förmedla kommunikationen från sensorer för exempelvis vattennivåer och temperaturer. Vår IoT-satsning tycker jag symboliserar vårt framtidstänk runt nya tjänster på ett bra sätt.

Extra spännande inför 2019

Under 2019 planerar vi att inviga vår första tankstation med biogas för tunga fordon på Trestad Center. Det är ett viktigt steg i arbetet med att skapa förutsättningar för den tunga transportsektorn att köra hållbart. Trollhättan Energi kommer också att ställa biogaskrav på alla de tusentals transporter som vi handlar upp.