Trollhättan Energis Årsberättelse 2017

Se filmen om det som har hänt och händer hos Trollhättan Energi.

Vi vill göra Trollhätteborna en klimatsmart tjänst.

När jag började på Trollhättan Energi för fem år sedan var en viktig utgångspunkt att vi skulle gå från teknikföretag till tjänsteföretag. Idag skulle jag vilja påstå att förvandlingen är genomförd. Efter ett intensivt 2017 kan vi erbjuda Trollhätteborna ett komplett och hållbart paket som innehåller allt som har med el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiber och klimatsmarta drivmedel för fordon att göra.

Vi har de senaste åren vuxit rejält som företag i takt med att vi har fått ett utökat ansvar, utvecklat både nya och befintliga affärsområden och dessutom tagit över fler verksamhetsområden. Det innebär förstås en rad utmaningar, men jag är uppriktigt imponerad av hur alla våra medarbetare och styrelsen hanterar den ständigt pågående framtidsprocessen. Parallellt med utvecklingen av nya tjänster ur ett klimatsmart perspektiv, har vi jobbat mycket med att komma närmare våra kunder; Trollhätteborna. Att involvera, informera, kommunicera och lyssna in är en förutsättning för ett bra samspel. Genom vår personliga närvaro i Trollhättan och utvecklingen av nya digitala tjänster i form av appar och sociala mediekanaler, får vi dagligen en omedelbar feedback som gör det lättare för oss fortsätta förbättra vårt helhetserbjudande. På ett tryggt och smidigt sätt, och med allt samlat på en och samma faktura, vill vi bidra till en enklare vardag för alla. Dessutom med 100 procent förnybar energi.

”Jag är uppriktigt imponerad av hur alla våra medarbetare och vår styrelse hanterar den ständigt pågående framtidsprocessen”

Grunden för den ständigt pågående utvecklingen är förstås en stabil ekonomi och en kompetent organisation. Det har vi. Och när jag blickar tillbaka på 2017 så ser jag flera nya strategiska framsteg som gynnar bolaget, kommunen och våra kunder. Jag är verkligen jättestolt över att vi i december till slut kunde inviga den åtta kilometer långa fjärrvärmeledningen mellan Vänersborg och Trollhättan. Det tog drygt 20 år från det att idén föddes till att den blev verklighet, men nu är den på plats och ser till att vi tar vara på all spillvärme från Vargön Alloys, även under sommaren. Samtidigt gör sammankopplingen både oss och Vattenfall mer effektiva och mindre sårbara, tack vare att vi nu kan skicka värme åt båda håll. Satsningen har också ett stort symbolvärde för vad bra samarbeten kan leda till. Både mellan kommuner och, som i det här fallet, mellan oss som ett kommunägt energibolag och statliga Vattenfall. Att ledningen invigdes samma år som fjärrvärmen firade 50 år i Trollhättan kändes extra bra och jag vill passa på att tacka alla som på olika sätt bidrog till ett lyckat jubileum! I samband med festligheterna utsågs också för första gången ”Hela stans miljöhjälte”. TTELA:s läsare röstade fram Magnus Johansson som är en sann pionjär inom hållbar utveckling. Han byggde sin första elbil redan 1989 och vi hoppas att den nya och årliga utmärkelsen ska inspirera fler att visa vägen, i stort som smått.

”Att minska sin egen miljöbelastning känns helt enkelt gott i magen.”

Trollhätteborna har knappast kunna undvika att det händer mycket inom flera av våra ansvarsområden just nu. Under 2017 har vi fortsatt investera i infrastrukturen även för vatten, avlopp, el och fiber och det har inte minst märkts i centrum. Vi har ersatt gamla fjärrvärmeledningar med nya och anslutit fler fastigheter, men också gjort stora investerat i nya vatten- och avloppsledningar och skiljt hushållens spillvatten från regn- och smältvatten, för att minska risken för källaröversvämningar. Vi har även fortsatt att dra fiber både i tätort och på landsbygden och genom att samordna grävprojekten blir satsningarna mer kostnadseffektiva. På fibersidan kommer vi dock att behöva tid på oss till 2019 för att möta alla de beställningar som gjorts från kunderna efter vår fiberlansering 2014. På elområdet behöver vi ytterligare några år för att få ner alla ledningar i marken och minimera risken för strömavbrott, orsakade av knäckta stolpar och nedfallna träd vid stormar. Just nu är det låg- och högspänningsledningar på landsbygden som vi jobbar med.

Något som uppmärksammats mycket under 2017 är att vi införde papperspåsar för återvinning av hushållens matavfall. Allt för att få bort den ökande mängden plast från naturen. Den 1 juni skedde det officiella bytet och visst har det varit mycket frågor och en del klagomål. Men i det stora perspektivet har det ändå gått väldigt smidigt. Och handen på hjärtat; det är kanske inte en så stor förändring egentligen? Om man stänger till påsen ordentligt så funkar det alldeles utmärkt. Ja, till och med bättre än tidigare. Hur som helst, vi gör det för miljöns skull. Och vi gör det tillsammans. Ska vi lyckas förändra och förbättra så måste vi förstås ha med oss kommuninvånarna, men vi kan heller inte avstå från förändringar som är rätt för miljön även om det kan innebära att en del reagerar negativt i första skedet. Det är fullt förståeligt.

”Regeringen och fler intressenter måste visa en större tydlighet och handlingskraft om vi inte ska missa att ta vara på biogasens totala samhällsnytta.”

Tack vare papperspåsen får vi nu också en renare och plastfri råvara när vi framställer biogas. Just biogasen är ytterligare ett strategiskt viktigt område där vi fortsatt att jobba hårt. Vi har länge lyft dess fördelar och också investerat i utvecklingen av lokal biogasproduktion i Brålanda samt i lokala tankstationer. Det gångna årets beslut om att etablera en tankstation för tunga fordon på Trestad Center, ser jag som ännu ett viktigt steg. Samtidigt måste regeringen och intressenter nu visa en större tydlighet och handlingskraft om vi inte ska missa att ta vara på biogasens totala samhällsnytta. Idag finns en för snäv syn, upplever jag. Att göra energi av matrester och sedan använda restprodukten som näringsgödsel på åkermarkerna är en perfekt plattform för en cirkulär ekonomi, eftersom det också skapar jobb och lokal tillväxt, i dubbel bemärkelse. Nu krävs snabba och tydliga beslut för att Sverige inte ska bli omsprunget av exempelvis Danmark. Ett strategiskt beslut från vår sida kan vara att etablera en mer lokal rötningsanläggning, istället för att som nu lägga pengar på rötningstransporter till anläggningar på andra orter. Under 2017 har Trollhättan Energi därför tagit initiativ till en första förstudie om en rötningsanläggning. Studien kommer vi att följa upp med en djupare analys under 2018 och kontakt har redan tagits med kringliggande kommuner om ett samarbete kring en eventuell investering.

Parallellt med biogasen satsar vi också mycket på laddningsmöjligheter för elbilar. Bara under 2017 etablerade vi i samarbete med bland annat kommunägda Kraftstaden Fastigheter och Trollhättans Stad 90 nya publika laddplatser på offentliga platser runtom i stan. Trollhättan Energi inledde också ett samarbete med InCharge, för att kunna koppla upp laddpunkterna mot ett nationellt betalsystem. För att få fler att köra på klimatsmarta drivmedel och bidra till att göra kommunen fossiloberoende senast år 2030, krävs givetvis att det finns en bra infrastruktur för både biogastankning och elladdning. Lite förenklat brukar man säga att 80 procent av laddningen sker hemma och på jobbet. Att vi nu kan erbjuda smidiga laddstolpslösningar för privatkunder, fastighetsägare och företag är därför ett viktigt tillskott i vårt helhetserbjudande och något vi hoppas ska driva på utvecklingen i rätt riktning. På liknande sätt agerar vi för att mer solenergi ska produceras i vår kommun. I slutet av 2017 presenterade vi de första färdiga solcellpaketen för små och stora fastighetsägare, som ytterligare en tjänst. Vi vet att intresset är stort för och att ta vara på solens strålar via det egna hustaket. Att minska sin egen miljöbelastning känns helt enkelt gott i magen och är dessutom en god affär rent privatekonomiskt. På det här området finns bra investeringsbidrag att söka från länsstyrelsen, förutom att man som fastighetsägare kan få ROT-avdrag.

Att våga tänka i nya banor är en förutsättning för att vi tillsammans ska lyckas fullt ut med omställningen till ett klimatsmart samhälle, där vi ser allt som resurser istället för avfall. Den yngre generationen har full koll och är nyfikna. Det märker vi när vi är ute och träffar barn och ungdomar i skolor och på förskolor, eller när de kommer och hälsar på vid någon av alla våra anläggningar. Att prata energi och miljö med nästa generation har vi prioriterat även under 2017. Och vi kommer definitivt att fortsätta. Det ingår i vår framtidsinvestering som också gör att vi kan fortsätta hålla låga taxor och avgifter på alla våra tjänster. Men kom ihåg: Vi måste hjälpas åt.

Tack alla som på olika sätt bidragit till ett klimatsmartare Trollhättan under 2017.


Pia Brühl Hjort,
VD Trollhättan Energi

Pias Topp 3 under 2017

1: Fjärrvärmeledningen mellan Vänersborg och Trollhättan

Det här är ett projekt med många dimensioner. Vi får en ännu tryggare och mer klimatsmart fjärrvärme och stärker samverkan ytterligare mellan kommunerna. Ledningen gör bland annat att vi kan minska fliseldning med totalt 20 procent per år i våra fjärrvärmeverk och ersätta det helt med Vargön Alloys spillvärme under sommaren. Det ger lägre kostnader och sänkta koldioxidutsläpp motsvarande 1000 lastbilstransporter med flis.

2: 90 publika laddplatser runt om i Trollhättan

Satsningen på offentliga laddplatser för elbilar visar inte bara vår ambitioner att driva utvecklingen framåt, den visar också tydligt vilka ambitioner Trollhättan har som stad. Nyckeln för övergången till fler elbilar och minskade utsläpp bygger på att det finns en bra laddinfrastruktur som gör det smidigt för bilägarna.

3: Införandet av papperspåse för matavfall

Frågan om papperspåsarna har varit årets stora snackis och något jag personligen lagt mycket tid och engagemang på. Det är många som frågat mig, både i jobbsammanhang och privat, om varför vi bytt till papperspåsar. Allt handlar om att värna miljön och minska utsläppen av plaster i naturen. Alla förstår i grunden att det är en klok förändring och beslutet har aldrig varit förhandlingsbart.

Extra spännande 2018

Vi ska testa ett system med nya och kombinerade återvinningskärl för villaägare. Det blir ett delat kärl med fack för matavfall och restavfall och ett annat kärl med fack för plast, papp och tidningar. Vi sköter tömningen och kunderna slipper köra förpackningarna till återvinningsstationen. Undersökningar visar att sorteringen och återvinningen förbättras, samtidigt som behovet av återvinningsstationer i stadsdelarna minskar.