Trollhättan Energis Årsberättelse 2019

Se filmen om det som har hänt och händer hos Trollhättan Energi.

Här och nu – och i framtiden.

Att skapa en hållbar och enkel vardag handlar om allt från vatten och avlopp till fiber och återvinning. Dessutom gäller det att hela tiden blicka framåt och rusta för framtidens utmaningar. 2019 var verkligen ett år som innehöll båda delarna.

På Trollhättan Energi är vi nu nästan 200 medarbetare som tillsammans möter de ökade behov som uppstår i takt med att Trollhättan växer. Det kan handla om att etablera en ny elnätstation i den expanderande stadsdelen Torsred, eller att vara med i planeringen av den helt nya stadsdelen Vårvik med omkring 1 600 nya bostäder och företag på det gamla Stridsbergs-området. Det krävs förstås framförhållning, erfarenhet och många duktiga medarbetare för att skapa bra förutsättningar genom en smart infrastruktur.

Samtidigt fortsätter vi med våra löpande uppdateringar av exempelvis vatten- och avloppsnätet, på samma sätt som vi nu snart uppgraderat alla elmätare och erbjudit alla kommuninvånare ett smart och snabbt fibernät. Att alla har tillgång till en bra uppkoppling ger också förutsättningar för ökad delaktighet och möjligheten att utnyttja nya digitala vardagstjänster. Inom vatten och avlopp fattades ett stort och strategiskt framtidsbeslut under det gångna året. Efter många analyser och diskussioner i Trollhättan Energis styrelse har vi beslutat att investera i ett helt nytt vattenverk och en ny råvattenledning, som tar in vattnet ute i Vänern istället för i Göta älv. Det ger en högre vattenkvalitet. Totalt handlar det om 1,5 miljarder kronor fram till år 2026, vilket också vår ägare Trollhättans Stad sagt ja till i kommunfullmäktige. Investeringen kommer att innebära höjda taxor, men det är en absolut nödvändig satsning för att vi ska kunna säkra bra dricksvatten åt alla under lång tid framöver. I investeringen ingår också en utbyggd reningsprocess i Arvidstorps avloppsreningsverk, för att göra så små framtida avtryck på miljön som möjligt. Ibland kan det nästan kännas lite otacksamt att leverera produkter och tjänster som alla på ett sätt tar för givet. Det är liksom självklart att det ska finnas bra vatten, fungerande avlopp, smidig avfallshantering, trygga elleveranser och möjlighet att installera solceller eller ladda sin elbil i Trollhättan. Att vi dygnet runt värmer 18 000 bostäder med fjärrvärme märkt Bra Miljöval är det nog inte heller så många som tänker på. Och att vårt ständigt moderniserade elnät ser till att skolor, företag, sjukhus och våra hem har ström i uttaget är liksom ingen stor grej. Rent krasst märks vi mest när något strular – och glädjande nog händer det sällan.

“Förutom att få vardagen att funka så smidigt som möjligt vill vi vara en möjliggörare för hållbara lösningar i stort och smått.”

Under 2019 fick vi ändå svart på vitt att Trollhätteborna tycker att vi gör ett väldigt bra jobb. I höstens kundundersökning svarade inte mindre än 97 procent att man får ett bra bemötande och nio av tio kunder är väldigt nöjda med det vi gör. Det känns helt fantastiskt bra och inspirerar oss att fortsätta utvecklas i allt vi gör, med kunden i fokus. Vi mötte många av våra kunder i samband med vårt uppmärksammade Skogsrejv för barn vid Skidstugan i Strömslund lördagen den 9 november. Nästan 600 barn och föräldrar kom och dansade med trollet Milo, åt korv och trivdes. Snacka om att fylla Trollhättan med energi! Tillsammans kan vi verkligen hjälpas åt att styra utvecklingen åt rätt håll. Under 2019 samlade vi också in 54 525 kronor till Barncancerfonden, tack vare att drygt 700 kunder under september månad valde bort pappersfakturan till förmån för e-faktura. En fantastisk respons för en god sak, där vi skänkte ett års portokostnad (75 kronor) för varje kund som bidrog till att spara in både porto- och papperskostnader. Som sagt: Tillsammans kan vi göra mycket. Förutom att få vardagen att funka så smidigt som möjligt vill vi vara en möjliggörare för hållbara lösningar i stort och smått. Under 2019 installerade vi exempelvis inte mindre än 45 nya solcellsanläggningar för villor, lantbruk och företag. Den största anläggningen hittills fångar nu solens kraft på Folkets Hus Kulturhusets tak. Även på biogasområdet togs ett nytt och spännande kliv. Tillsammans med trollhätteföretaget BRC Sweden, som har lång erfarenhet av att konvertera fordon till biogas och dessutom installerar tankstationer, bildade vi Grönt Bränsle i Sverige AB. Nu kan vi rikta ännu mer fokus på att bygga ut biogasen och öka produktionsvolymen. Det är ett oslagbart bränsle och det känns bra att Trollhättan Energi fortsätter visa vägen och vara en pionjär på det området. Att agera hållbart i ett längre perspektiv var också temat för våra företagsdagar 2019. Utifrån FN:s globala hållbarhetsmål stakade vi gemensamt ut riktlinjerna för hur vi kan fortsätta bidra för att nå kommunens lokala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vår årliga hållbarhetsrapport visar också att våra ambitioner omsätts i handling. Hållbarhet handlar inte bara om miljöfrågorna. Social hållbarhet är nog så viktigt därför jobbar vi aktivt för att bryta traditionella könsmönster och för att främja såväl etnisk som social mångfald. Vi tror att ökad kunskap motverkar fördomar både internt och externt. Jag ser exempelvis ett viktigt symbolvärde i det faktum att vår nya styrelse, som tillträdde under 2019, består av en mycket stark mix. Det skapar förutsättningar för ett brett synsätt och bra diskussioner med bolagets bästa för ögonen. Jag vill rikta ett stort tack till styrelsen, alla medarbetare och alla kunder för ett spännande 2019, där vi tog många strategiska avstamp mot framtiden. Det är en förutsättning för ett fortsatt hållbart och enkelt vardagsliv. I grunden krävs också en trygg och stabil ekonomi som skapar möjligheterna. Även ur det perspektivet var 2019 ett positivt år.

 

 

 

Pia Brühl Hjort, VD Trollhättan Energi

Pias topp 3 under 2019

Historiskt investeringsbeslut

Efter ett långt och gediget förberedelse- och analysarbete fick vi klartecken från vår ägare Trollhättans Stad att fullfölja de nödvändiga investeringarna på 1,5 miljard kronor i ett nytt vattenverk och förbättrad avloppsrening. Det framtidssäkrar Trollhättans kvalitet och infrastruktur inom dricksvatten och rening under lång tid framöver.

Nytt bolag med biogasfokus

Bildandet av Grönt Bränsle i Sverige AB, där Trollhättan Energi är majoritetsägare, ökar möjligheterna att utveckla kapaciteten och försäljningsvolymen för marknadens smartaste bränsle, där lokalt avfall och gödsel förvandlas till klimatsmart drivmedel. Vi ska fortsätta visa vägen inom det här området.

Våra medarbetare

Jag ser det i min vardag varje dag. Hur alla mina kollegor, Trollhättan Energis nästan 200 medarbetare, tar sig an det stora ansvar som faktiskt vilar på oss. Drivet och kunskapen imponerar och gör mig uppriktigt stolt. Och alla de utmaningar vi ställs inför löser vi tillsammans.

Extra spännande inför 2020

Trollhättan Energi har startat upp arbetet med att ta fram en ny strategisk framtidsplan. Det är nyttigt att med jämna mellanrum vrida och vända på allt från arbetssätt till hur vi prioriterar, för att verkligen kunna leva upp till vår roll på ett bra sätt. Förutom att det är en rolig och intensiv process, så vet jag att resultatet kommer att innebära att vi tar nya offensiva steg i vår utveckling. För Trollhättans bästa.